Erica Sundell

Forskningsassistent med en bakgrund som sjuksköterska och folkhälsovetare. Arbetar med koordinering, datainsamling samt andra studiespecifika uppgifter inom olika projekt på centret.

Erica Sundell arbetar som forskningsassistent och har en bakgrund som sjuksköterska med en vidareutbildning inom folkhälsovetenskap. Hon arbetar i det EU-finansierade IMI-projektet ConcePTION med koordinering av två kliniska multicenter-studier som studerar läkemedelssäkerhet under amning samt utveckling av metoder för biobankning av bröstmjölk. Hon arbetar även inom ett projekt som studerar allmänhetens uppfattning om cancerrisk, levnadsvanor och riskinformation om cancer.

Erica Sundell är legitimerad sjuksköterska. Hon har en kandidatexamen i medicin och en masterexamen i folkhälsovetenskap från Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin