Professor i medicinsk etik och verksamhetsföreträdare vid CRB. Han forskar i medicinsk etik, bl.a. om prioriteringar och tvångsvård. Han är ordförande i Region Uppsalas etikråd.

Niklas Juth är professor i medicinsk etik. Professuren har ett kliniskt fokus och finansieras gemensamt av Uppsala universitet och Region Uppsala. Han kommer närmast från Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om de etiska frågor som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik, särskilt frågor som rör människors autonomi och rättvisa inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har hans forskning haft fokus på tvångsvård inom både psykiatrisk och somatisk vård och prioriteringar, bland annat i relation till läkemedel för sällsynta diagnoser. Han har även arbetat med frågor som rör vård i livet slutskede och screening.

Publikationer

 • Dödshjälpsetik (termin 2), Läkarprogrammet
 • Prioriteringsetik inom hälso- och sjukvården (termin 3), läkarprogrammet
 • Behandlingsbegränsningens etik (termin 6), Läkarprogrammet
 • Njurtransplantationens etik (termin 6), Läkarprogrammet
 • Barnmedicinens etik (termin 8), Läkarprogrammet
 • Obstetrikens och gynekologins etik (termin 8), Läkarprogrammet
 • Dödshjälpsetik (termin 11), Läkarprogrammet
 • Klinisk medicinsk etik, BT-läkare (AT-läkare från utlandet)
 • Obstetrisk och gynekologisk etik (ST-läkare)
 • Barnneurologins etik (ST-läkare)
 • Mänsklig forskningsetik för läkemedel, Masterprogram i livscykelbiolog

 • Adam Ehlert: “Severity as a priority setting criterion in health care” (huvudhandledare)
 • Jens Lundegård: “How is family medicine affected by knowledge-based management?” (handledare)
 • Antoinette Lundahl: “Ethics of compulsory care of patients with borderline personality disorder” (huvudhandledare, Karolinska Institutet)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin