Sara Frygner-Holm

Associerad forskare vid CRB, fysioterapeut och adjunkt vid Institutionen för kvinnors- och barns hälsa.

Sara Frygner-Holm är fysioterapeut och specialist i pediatrik, forskare och lärare med bred erfarenhet. Hon har disputerat med en avhandling om smärta hos barn och ungdomar och gjorde sin postdoc på CRB i ett projekt om att genom lek öka sjuka barns förmåga att kommunicera i vårdsituationen. Sara Frygner-Holms forskning handlar om att öka välbefinnandet och hälsa för barn med cancer, och om barn som deltagare i vetenskapliga studier.

Publikationer

  • RUBIKS
  • Children's physical activity after brain tumor
  • Pretend play

  • Rekrytering av barn till forskning
  • Smärta hos barn
  • Forskningsvetenskap
  • Beteendemedicin

  • Kajsa Norberg Wieslander
  • Åsa Persson Dobruna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin