Karin Schölin Bywall

Associerad forskare vid CRB & Universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet.

Karin Schölin Bywall är en associerad forskare vid CRB och universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet. Hennes arbete fokuserar främst på att främja folkhälsan genom forskning, utbildning och implementering av hälso- och välfärdsteknik. Hon är intresserad av att tillämpa etiska reflektioner på folkhälsoforskning och utbildning för att stärka evidensunderlaget i samhällsbeslutsfattande.

Karin Schölin Bywall har en doktorsexamen från medicinska fakulteten vid Uppsala universitet (CRB) och har även arbetat som postdoktor på CRB. Därefter började hon som forskare inom hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens universitet, vilket ledde fram till hennes nuvarande position som Universitetslektor i folkhälsovetenskap.

Publikationer

  • Adam Ehlert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin