Sylvia Martin

Forskar om genetisk screening av nyfödda för att identifiera sällsynta diagnoser. Expertis inom kognitiv emotionell beteendeterapi, behandling av personlighetsstörningar, impulsivitet och medvetande.

Sylvia Martin är klinisk psykolog och forskare vid CRB. Hon specialiserade sig på kognitiv-emotionell beteendeterapi (KBT) efter sin universitetsutbildning i filosofi och klinisk psykologi. Hon doktorerade i klinisk psykologi och psykopatologi 2019. Sedan 2016 har Sylvia Martin arbetat kliniskt med emotionell-rationell terapi, kognitiv terapi och nyare metoder som acceptans- och engagemangsterapi, dialektal beteendeterapi, mindfulnessbaserade metoder och den radikalt öppna dialektala terapin.

Som forskare har Sylvia Martin specialiserat sig på evidensbaserade behandlingar, impulsivitet och medvetandefrågor. Hon grundade ECCCLORE-gruppen som utvecklar utbildning i kognitiva och beteendemässiga färdigheter relaterade till observation och reglering av känslor.

Publikationer

 • Klinisk psykologi
 • Känslor
 • Ångest i undervisning
 • Borderline-personlighetsstörning
 • Personlighetsstörningar
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vetenskaplig metod
 • Fallstudier
 • Problembaserat lärande
 • Etik inom psykologin

 • Laure Thebault, handledare, tillsammans med Pr Lucia Romo (Paris Nanterre University)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin