Tove Godskesen

Docent i medicinsk etik vid Uppsala universitet & Professor vid Norduniversitetet i Norge.

Tove Godskesens forskningsfokus ligger på etik inom kliniska prövningar. Hon granskar även kliniska och etiska utmaningar som uppstår i vården av människor i livets slutskede. Hennes forskning omfattar olika vård- och forskningsmiljöer, inklusive barncancer, intensivvård, organtransplantation, hemsjukvård och omsorgsboende. Dessutom är hon engagerad i etiken kring forskning och publicering. Tove Godskesen arbetar vid CRB i ett projekt som fokuserar på frågor kring tvång, autonomi och informerat samtycke inom somatisk vård.

Publikationer

Lena Palmryd, Marie Cederschiöld University (huvudhandledare)

Kajsa Norberg Wieslander, Uppsala University (handledare)

Ulrika Skogeland, Karolinska Institutet/Hospital (handledare)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin