Anna Holm Bodin

Kommunikatör och ansvarig för centrets webb och sociala medier. Arbetar med kommunikationsfrågor i flera EU-finansierade internationella samarbetsprojekt.

Anna Holm Bodin är forskningskommunikatör. Hon skriver om forskningsresultat för olika kanaler och stödjer, genomför och utvärderar olika kommunikationsinsatser. Hon har arbetat i ett flertal EU-finansierade forskningsprojekt, som till exempel Horizon 2020-projekten SIENNA, STARBIOS2 och MINDtheGEPs, IMI-projekten ConcePTION och PREFER, samt FET Flaggskeppet Human Brain Project.

Anna Holm Bodin har en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap från Linköpings universitet och en från Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet.

Publikationer

  • Ansvarsfull forskningskommunikation

Specifika kurser

  • Forska, skriva och kommunicera etiskt
  • Obligatorisk(a) doktorandkurs(er) på medicinsk fakultet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin