Erica Falkenström

Associerad forskare vid CRB & forskare vid Institutet för framtidsstudier med inriktning mot organisationsetik inom hälso- och sjukvård

Erica Falkenström är forskare vid Institutet för framtidsstudier med inriktning mot organisationsetik inom hälso- och sjukvård. Hennes forskning handlar om kunskapsproduktion och kunskapsanvändning i sjukvårdens styrning, om beredskap för hälsokriser och om utveckling av etisk kompetens i ledning och styrning av sjukvården. Hon har omfattande erfarenhet av att leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt och av chefsutbildning. År 2021 tilldelades hon Statens medicinsk-etiska råds etikpris.

  1. Vetenskapsrådet (2024–2026), Svensk beredskap för smygande hälsorisker och organisatoriskt lärande efter svininfluensan, värmeböljan och coronapandemin.
  2. FORTE (2018–2023), Makten över kunskapsunderlagen: innehåll, tillkomst och konsekvenser. / The Power over expert reports: contents, origins and consequences
  3. AFA Försäkring (2013–2016), Etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation. / Ethical competence in the Healthcare Management Organization (regional level)
  4. AFA Försäkring (2009–2012), Etisk kompetens hos verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. / Ethical competence in healthcare management (local level)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin