Mirko Ancillotti

Postdoc med fokus på folkhälso, etik och patientpreferenser. Arbetar med frågor som rör hur vi påverkas av belysning, patientpreferenser för cancerbehandling och antibiotikaresistens.

Mirko Ancillotti är postdoc vid CRB. Hans forskningsområden är folkhälsa och tillämpad etik och hans intressen omfattar bland annat forskning om hälsopreferenser. Han arbetar för närvarande med de etiska aspekterna av EU-projekten ENLIGHTENme och OncoLogics. ENLIGHTENme studerar hur stadsbelysning påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande. OncoLogics syftar till att skapa en plattform för personligt anpassat beslutsstöd för kolorektal cancer i klinisk terapi.

Mirco Ancillotti har en bakgrund inom filosofi. Han disputerade i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet 2021. Hans doktorandprojekt handlade om antibiotikaresistens och individens ansvar och beteende.

Publikationer

  • Population and Community Ecology course, Biology, Uppsala University
  • Radiotherapy Physics and Biology course, Physics, Stockholm University
  • Regenerative Medicine course, Molecular medicine, Uppsala University
  • Medical Physicist Profession course, Stockholm University
  • Applied Ecosystem Ecology Course, Biology, Uppsala University
  • Animal ethics

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin