Sonja Bjelobaba

Forskar och undervisar om akademisk integritet, forskningsetik och pedagogisk utveckling. Utvecklar flexibla och modulära utbildningar om etik och forskningsintegrietet för nyanställda vid Uppsala universitet.

Sonja Bjelobaba är universitetslektor i forskningsetik och projektledare för projektet Forskningsetiska kurser vid Centrum för forskningsetik & bioetik samt universitetslektor i serbiska, kroatiska, bosniska vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Sonja Bjelobaba är vice ordförande för European Network for Academic Integrity (ENAI). 2020-2023 koordinerade hon Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE 2020-1-SE01-KA203-077973). Hon disputerade i slaviska språk vid Göteborgs universitet där hon som pedagogisk utvecklare undervisade i forskningsetik, forskarhandledningskurser och andra kurser i högskolepedagogik. Det primära fokuset för hennes nuvarande forskning omfattar akademisk integritet, forskningsetik och AIs transformativa kraft inom utbildning och forskning.

  • Akademisk integritet
  • Publiceringsetik
  • Forskningsintegritet
  • Forskningsetik

  • Pontus Lindgren (Institutionen för moderna språk) huvudhandledare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin