Forskningsetik & god forskningssed

Vi utforskar värdekonflikter och etiska problem som uppstår i forskning, och bygger broar mellan forskningsetik och akademisk integritet. Vi utformar rekommendationer kring informerat samtycke, publicering och god forskningssed.

Vårt arbete med forskningsetik & god forskningssed

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin