SIENNA

Ny teknik påverkar både samhället och oss som individer, men det är svårt att förutse hur. SIENNA-projektet kommer att leverera förslag på professionella etiska koder, riktlinjer för forskningsetikkommittéer och förslag på förbättringar i europeisk lagstiftning.

 • Period: 2017-10-01 – 2021-03-31
 • Budget: 45 898 708 kr
 • Finansiär: EU – Horizon Europe – ERC
 • Bidragstyp: Projektbidrag

Teknologi, etik och mänskliga rättigheter

Ny (och gammal) teknik kommer med både etiskt och juridiskt bagage. Sådant vi förr bara kunde föreställa oss i science fiction är möjligt idag. Teknik utvecklas fort och det är svår att förutse hur den kommer att användas när nästa generation växer upp. Dagens lagstiftning, reglering och etiska riktlinjer utvecklades för en annan framtid än vår nutid. Politiska beslutsfattare sliter med att förstå och hantera de etiska (och juridiska) konsekvenserna av ny teknik. Teknik väcker också frågor om mänskliga rättigheter.

SIENNA-projektet, eller Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact som det egentligen heter, kommer att leverera förslag på professionella etiska koder, riktlinjer för forskningsetikkommittéer och förslag på förbättringar i europeisk lagstiftning.

Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet bidrar med sin expertis kring etiken, juridiken och de sociala konsekvenserna av genteknik. Vi bidrar också med vår erfarenhet av att arbeta med forskningskommunikation i europeiska projekt.

Besök projektets hemsida

 • University of Twente, Nederländerna
 • Trilateral Research, Storbritannien
 • Uppsala University, Sverige
 • Helsinki Foundation for Human Rights, Polen
 • European Network of Research Ethics Committees, Tyskland
 • University of Granada, Spanien
 • Ionian University, Grekland
 • Federal University of Rio de Janeiro, Brasilien
 • Dalian University of Technology, Kina
 • University of Maastricht, Nederländerna
 • The University of Cape Town, Syd Afrika

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin