ONCOLOGICS

Ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diagnostik, prognostisk och terapidesign för metastaserad kolorektalcancer.

 • Period: 2021-10-04 – 2024-10-03
 • Budget: 19 522 630 kr
 • Finansiär: EU
 • Bidragstyp: Projektbidrag

AI-baserat beslutsstöd för bättre behandling av kolorektalcancer

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i den Europeiska unionen. 150 000 personer dör av kolorektalcancer varje år, bara i EU. Det är 10% av alla cancerrelaterade dödsfall. Förut har kemoterapi – cytostatika – varit den huvudsakliga behandlingsmetoden för metastaserad kolorektalcancer och patienter överlevde i snitt ungefär ett år. Framsteg i utvecklingen av behandlingar, inom kemoterapi men också inom riktad behandling och immunoterapi har ökat överlevnaden till ungefär tre år.

Nya behandlingar kommer med nya möjligheter. Utmaningen är att identifiera vilka patienter som svarar bäst på dem. ONCOLOGICS använder sig av systembiologi och tar hjälp av datormodeller för att utveckla individanpassad behandling.

Booleska datormodeller kommer att användas för att representera enskilda patienters tumörer och förutspå hur de kommer att svara på läkemedelsbehandling. Datormodellernas in silico-prognoser jämförs med den faktiska kliniska utkomsten och hur odlingar från patienten svarat på olika läkemedel. Den förbättrade modellen använder sedan tumördata från ex vivo-odlat material för att föreslå en passande precisionsmedicinsk behandling att testa.

Men arbetet står inte utan etiska utmaningar. Forskarna i projektet är väl medvetna om vikten av att ta hand om de etiska frågor som väcks av modellbaserat beslutsfattande och vad det innebär för läkare, patienter och för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik bidrar med sin expertis och erfarenhet av att arbeta filosofiskt, empiriskt och normativt med att identifiera och reda ut aktuella etiska frågor.

Slutmålet för projektet är att beslutsstödet de utvecklar ska förbättra diagnostik, prognostik och behandlingsdesign för metastaserad cancer. För en bättre prognos och bättre urval av patienter till kliniska studier.

 • The Norwegian University of Science and Technology, Norge
 • CHARITÉ, Tyskland
 • UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN, Tyskland
 • Barcelona Supercomputing Center - BSC, Spanien
 • ProtATonce, Grekland
 • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Sverige
 • INSTITUT CURIE SECTION MEDICALE, Frankrike

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin