Screen4Care

Personer med sällsynta sjukdomar väntar i genomsnitt 8 år på en diagnos. Screen4Care tar hjälp av genetisk screening av nyfödda och ny teknologi för att få ner väntetiderna.

  • Period: 2021-01-10 – 2026-06-09
  • Budget: 291 961 724 kr
  • Finansiär: IMI Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No. 101007757.
  • Bidragstyp: Projektbidrag

En kortare resa till diagnos för patienter med sällsynta sjukdomar

En sällsynt sjukdom innebär ofta lång väntan på diagnos. Den genomsnittliga patienten väntar i åtta år. Åtta år av utredningar och konsultationer utan ett tydligt svar, och ibland med feldiagnoser som leder till ineffektiv behandling och dåligt hushållande med hälso- och sjukvårdens resurser.

Med hjälp av genetisk screening av nyfödda och digital teknologi hoppas Screen4Care förkorta väntan på diagnos för personer med sällsynta sjukdomar.

Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet bidrar genom att undersöka föräldrar till barn som genomgått genetisk screening som nyfödda eller fenotypscreening och deras preferenser för hur detta utförs. Forskarna ska också undersöka om screening kan ha en bemyndigande effekt för patienter och deras föräldrar (det som på engelska brukar kallas för empowerment).

Besök projektets hemsida

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin