Mats G. Hansson

Seniorprofessor i biomedicinsk etik med expertis kring kliniska frågor, genetik och biobanker. Hans forskning har fokus på läkemedelssäkerhet under graviditet och amning och genetisk screening.

Mats Hansson är senior professor och tidigare chef för Centrum för forskningsetik & bioetik och har bedrivit omfattande forskning inom biomedicinsk etik som huvudutredare i flera multidisciplinära forskningsprojekt som behandlar frågor som sträcker sig från etiska, sociala och juridiska aspekter av genomförandet av genetisk diagnostik i klinisk praxis och användning av mänskliga vävnadsmaterial i forskning, till klinisk och medicinsk etik. Han har en grundexamen i biologi (1974) och en doktorsexamen i teologi (1991). Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik.

Publikationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin