Linus Johnsson

Associerad forskare vid CRB och allmänläkare. Engagerad i flera projekt som rör allmänläkares vardagsetiska beslut, arbetsmiljö och kommunikation med patienter.

Linus Johnsson är allmänläkare och medicine doktor i bioetik. Hans främsta forskningsintresse rör allmänläkares vardagliga etiska beslutsfattande och dess relation till professionell etik, arbetsmiljö och krav från patienter och institutioner. Hans nuvarande forskning är främst empirisk och teorigenererande, med grounded theory som metodologisk approach. Han håller också kurser i medicinsk etik för ST-läkare.

Publikationer

  • Jens Lundegård, (handledare) Centrum för forsknings etik & bioetik, Uppsala Universitet, “General practice undergoing change: How does increasingly detailed management affect general practitioners’ clinical decision making, doctor–patient relationships and work environment?” sedan Mars 2022.
  • Florim Delijaj, (handledare) Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, “Effect of nocturnal retroflection of the neck on sleep apnea” sedan November 2016

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin