Susanna Pohjola

Doktorand med fokus på etiska dilemman och etisk kompetens vid kostrådgivning. Utvärderar en utbildningsintervention med fokus på dess genomförbarhet.

Susanna Pohjola påbörjade sina doktorandstudier i februari 2023. Hennes doktorandprojekt handlar om etiska dilemman och etisk kompetens vid kostrådgivning. Projektet innefattar även en utvärdering av en utbildningsintervention om etik och etisk kompetens, där dess genomförbarhet kommer att utvärderas. Susanna Pohjola är också en del av Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora.

Susanna Pohjola har en kandidatexamen i vårdvetenskap och sjuksköterskeexamen från Mälardalens Universitet, samt en medicine magisterexamen och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska från Umeå Universitet. Som sjuksköterska har hon erfarit de etiska svårigheter som uppstår i vårdandet och som universitetsadjunkt har hon fått ett ökat intresse för pedagogik. Med sin bakgrund hoppas hon kunna göra skillnad för hälso- och sjukvårdspersonal som möter etiska svårigheter i det dagliga arbetet.

  • Handleder studenter som skriver kandidatuppsatser
  • Undervisar och handleder studenter i klinisk praktik
  • Undervisar om vårdprocesser och omvårdnadsdokumentation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin