Michele Farisco

Postdoc med fokus på frågor som rör medvetande, artificiell intelligens och neuroetik. Tillsammans med neurovetare, AI-forskare och kliniska forskare utvecklar han kriterier för medvetande för diagnos av patienter och för att känna igen medvetande hos djur och maskiner.

Michele Farisco är en del av forskarteamet som arbetar med neuroetik vid CRB. Han är också föreståndare för bioetikavdelningen vid Biogem Genetic Research Centre i Italien. Hans forskning har utvecklats i skärningspunkterna mellan olika forskningsfält, särskilt den mellan filosofi, neurovetenskap och artificiell intelligens med teoretiska och praktiska analyser av en uppsjö olika ämnen. Han har skrivit flera böcker och många vetenskapliga artiklar om ämnen som posthuman filosofi, etiska, juridiska och samhälleliga implikationer av genetik och neurovetenskap, medvetandefilosofi (med fokus på medvetandesjukdomar), beroende, artificiell intelligens och neuroetik.

Michele Farisco har en magisterexamen i filosofi, en doktorsexamen i etik och antropologi, en magisterexamen i biorätt och en doktorsexamen i neurovetenskap och filosofi. Han tilldelades titeln docent i moralfilosofi i Italien 2015.

Publikationer

Michele Farisco har bjudits in till flera universitet för att föreläsa om neuroetik, etiken kring artificiell intelligens, teknikfilosofi, medvetande och artificiellt medvetande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin