AICare

AICare-projektet undersöker svensk sjukvårdslagstiftning och hur den förhåller sig till AI-verktyg inom vården. Med syftet att stärka lagstiftningen, möjliggöra innovation och värna rätten till hälsa.

  • Period: 2021-01-01 – 2026-12-31
  • Budget: 6 000 000 kr
  • Finansiär: Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Artificiell intelligens, automatiserade system & rätten till hälsa

Ett fungerande och rättvist hälso- och sjukvårdssystem är avgörande för vårt samhälle. Hälsokriser leder till personliga tragedier och lamslår ekonomin med allvarliga sociala konsekvenser. AI kan hjälpa till att hitta nya botemedel och behandlingar eller bättre anpassa dessa till individuella patienter. Den kan förbättra planeringen och snabba upp svar på vårdbehov samt optimera vårdens kvalitet, minska kostnader, befria medicinsk personal från administrativa och rutinmässiga uppgifter och möjliggöra ökad delaktighet från patienterna.

Användningen av digital teknologi inom hälso- och sjukvården och pilotprojekt med AI är redan verklighet i Sverige. Men implementeringen av AI inom hälso- och sjukvården stöter på juridiska svårigheter eftersom det inte finns några specifika lagar som reglerar processen. Dessutom råder betydande osäkerhet om hur man ska tillämpa befintliga regler på ny teknik på ett sätt som inte hämmar innovation och som samtidigt garanterar att AI-lösningar som implementeras i hälso- och sjukvården kommer att vara tillgängliga för alla, utan diskriminering. Att dessa ska vara acceptabla för patienter och ha kvalitetsstandarder som förebygger risker som integritetsintrång, fel, funktionsfel eller skadliga handlingar.

AICare-projektet undersöker konsekvenserna av att implementera verktyg som använder artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården och söker lösningar för att anpassa det juridiska systemet så att respekt för grundläggande värderingar kan säkerställas.

  • Lunds universitet, Sverige
  • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Sverige
  • Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige
  • Linköpings universitet, Sverige

Vi som arbetar i projektet

Projektledare: Anna Nordberg, Lunds universitet , Jennifer Viberg Johansson, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik
Medarbetare: Amal Matar, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Ana Nordberg, Jennifer Viberg Johansson, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Santa Slokenberga, Uppsala universitets juridiska institution, Sara de Heer, Lunds universitet, Michele Farisco, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik
Fler medlemmar finns i personal- och organisationskatalogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin