Metforminstudien om amning för dig som har typ-2 diabetes

Vill du vara med och bidra till kunskapen om hur olika mediciner påverkar barn som ammas? Just nu pågår en studie om amning och typ 2 diabetes i Västra Götalandsregionen och Region Örebro!

Precis som alla andra behöver du som är gravid eller ammar ibland ta mediciner. Kanske har du huvudvärk, graviditetsillamående eller en kronisk sjukdom. En del mediciner vet vi kan skada barnet, men det finns flera läkemedel som gravida ofta får som man inte har studerat tillräckligt för att kunna ge bra råd till mammor. Det gör ibland att du som mamma inte får den behandling du behöver, eller att du kanske avstår från att amma, fast du egentligen vill.

I Sverige gör vi en studie där vi ska samla in bröstmjölk och blodprover från 30 ammande mammor och deras barn för att få mer kunskap om hur mycket av medicinen som förs över till barnet vid amning. Vi tittar på läkemedlet Metformin som ges vid typ 2 diabetes.

Metformin är en medicin som funnits länge och som många kvinnor tar. Det finns inte så mycket information om hur just den här medicinen fungerar under amning och den information som finns är delvis baserad på gamla data från analyser som inte gjordes med lika avancerade metoder som vi har idag.

Vem kan delta i studien? Vi söker dig som

  • Är över 18 år
  • Har diabetes typ 2
  • Har läkemedelsbehandling med Metformin samtidigt som du ammar. Provtagningen äger rum tidigast sex veckor efter förlossningen och du behöver ha tagit Metformin utan dosändringar i minst två veckor.

Vad innebär studien för dig?

Om du bestämmer dig för att delta i studien innebär det att du kallas till en specialistmödravårdscentral i Göteborg respektive Örebro för ett besök cirka 6 veckor efter förlossningen. Du kommer erbjudas fika i samband med ditt dagliga dosintag av Metformin. Därefter kommer du att lämna två bröstmjölksprov och två blodprov vid olika tidpunkter efter du har tagit din dos av Metformin. Ett blodprov kommer även att tas från ditt barn. Under besöket kommer du att få fylla i ett frågeformulär som handlar om din egen och ditt barns hälsa samt om provtagningen.

Besöket beräknas ta dryga 4 timmar. Deltagare i studien kommer att få en ekonomisk ersättning om 1000 kronor samt ersättas för eventuella reseutlägg. Den bröstmjölkspump som du använder för provtagningen kommer du att få behålla.

För mer information om vad det innebär att delta i studien, läs vår forskningspersonsinformation:

Forskningspersonsinformation

Forskningspersonsinformation på svenska Pdf, 448 kB.

Forskningspersonsinformation på engelska Pdf, 471 kB.

Forskningspersonsinformation på arabiska Pdf, 645 kB.

Forskningspersonsinformation på persiska Pdf, 279 kB.

Forskningspersonsinformation på somaliska Pdf, 604 kB.

Samtyckesblanketter

Samtyckesblankett på svenska Pdf, 234 kB.

Samtyckesblankett på engelska Pdf, 235 kB.

Samtyckesblankett på arabiska Pdf, 289 kB.

Samtyckesblankett på persiska Pdf, 234 kB.

Samtyckesblankett på somaliska Pdf, 273 kB.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer: 2023-02549-01.

Är du intresserad av att delta i studien eller vill ha mer information?

Vill du veta mer om studien eller anmäla ditt intresse att delta, skicka ett mail med ditt namn och kontaktuppgifter till metforminstudien@uu.se så hör vi av oss.

Kontaktinformation

Huvudansvarig forskare för studien är Mats Hansson, seniorprofessor i biomedicinsk etik.

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Box 564, 751 22 Uppsala

Mats G. Hansson, Seniorprofessor i biomedicinsk etik

Telefon: 0763-412050
E-post: mats.hansson@crb.uu.se www.crb.uu.se

Erica Sundell, Forskningsassistent:

Telefon: 0734-697460
E-post: erica.sundell@crb.uu.se

Kontaktuppgifter samverkansparter i Örebro och Göteborg

Obstetrik och gynekologi Universitetssjukhuset

Adress: 701 85 Örebro

Helena Backman, Överläkare, docent
Telefon: 072-7121258
E-post: helena.backman@regionorebrolan.se.

Cecilia Jinghede-Nordvall, Forskningsbarnmorska
Telefon: 0790990263
E-post: cecilia.jinghede-nordvall@regionorebrolan.se

Obstetrikenheten Östra sjukhuset

Adress: 416 85 Göteborg

Linda Englund-Ögge, Överläkare
Telefon: 031-343 41 74
E-post: linda.englund-ogge@vgregion.se

Jenny Andersson, Undersköterska
E-post: jenny.ma.andersson@vgregion.se

Vill du bli kontaktad angående studien?

Vill du bli kontaktad av studien eller har någon fråga? Fyll i ditt namn och E-post i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin