En studie om amning och behandling med läkemedlet Prednisolon

Vill du vara med och bidra till kunskapen om hur olika mediciner påverkar barn som ammas? Just nu pågår en studie om amning och behandling med läkemedlet Prednisolon i Västra Götalandsregionen, region Stockholm och region Västerbotten.

Precis som alla andra behöver du som är gravid eller ammar ibland ta mediciner. Kanske har du huvudvärk, graviditetsillamående eller en kronisk sjukdom. En del mediciner vet vi kan skada barnet, men det finns flera läkemedel som gravida ofta får som man inte har studerat tillräckligt för att kunna ge bra råd till mammor. Det gör ibland att du som mamma inte får den behandling du behöver, eller att du kanske avstår från att amma, fast du egentligen vill.

I Sverige gör vi en studie där vi ska samla in bröstmjölk och blodprover från 30 ammande mammor och deras barn för att få mer kunskap om hur mycket av medicinen som förs över till barnet vid amning. Vi tittar på läkemedlet Prednisolon som används för att motverka och dämpa allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

Prednisolon är en medicin som funnits länge och som många kvinnor tar. Det finns inte så mycket information om hur just den här medicinen fungerar under amning och den information som finns är delvis baserad på gamla data från analyser som inte gjordes med lika avancerade metoder som vi har idag.

Vill du vara med?

Ammar du och använder Prednisolon? I så fall undrar vi om du vill vara med i vår studie. Vi kommer att samla in ett bröstmjölksprov och ett blodprov från dig samt ett blodprov från ditt barn. Efter att proverna är tagna kommer de att sparas vid den lokala biobanken för att sedan skickas till Uppsala Biobank där de ska förvaras för senare analys av Institutionen för farmaci på Uppsala universitet. Du kommer även att tillfrågas om dina prover får sparas för framtida forskning. Uppsala universitet är huvudansvarig för studien.

Vem kan delta i studien? Vi söker dig som

  • Är över 18 år
  • Har läkemedelsbehandling med Prednisolon samtidigt som du ammar.

Provtagningen äger rum tidigast sex veckor efter förlossningen och du behöver ha tagit Prednisolon utan dosändringar i minst en vecka.

Vad innebär studien för dig?

Provtagningen sker vid någon av de tre kliniska mottagningar som ingår i projektet: Centrum för Obstetrik och Gynekologi BB-mottagning/Amningsmottagningen i Umeå, Specialistmottagningen Barn och Unga i Liljeholmen Stockholm och BB Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Om du bestämmer dig för att delta i studien innebär det att vi sätter dig i kontakt med den mottagning som ligger närmast. Du kallas till mottagningen för ett besök cirka 6 veckor efter förlossningen. Du erbjuds fika och tar sedan din dagliga dos av Prednisolon.

En timme efter du tagit Prednisolon lämnar du ett blodprov och ett bröstmjölksprov i samband med att du ammar ditt barn. Efter ytterligare två timmar tas ett blodprov på ditt barn. Under besöket kommer du att få fylla i ett frågeformulär som handlar om din egen och ditt barns hälsa samt om provtagningen.

Besöket beräknas ta cirka 4 timmar. Deltagare i studien kommer att få en ekonomisk ersättning om 1069 kronor (skattefritt) samt ersättas för resekostnader, antingen med allmänna färdmedel eller resa med egen bil (den skattefria delen). Den bröstmjölkspump som du använder för provtagningen kommer du att få behålla.

För mer information om vad det innebär att delta i studien, läs vår försökspersonsinformation:

Försökspersoninformation

Försökspersoninformation på svenska Pdf, 216 kB.

Försökspersoninformation på engelska Pdf, 320 kB.

Samtyckesblanketter

Samtyckesblankett på svenska Pdf, 190 kB.

Samtyckesblankett på engelska Pdf, 203 kB.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket, diarienummer: 5.1.1-2023-104170

Är du intresserad av att delta i studien eller vill ha mer information?

Vill du veta mer om studien eller anmäla ditt intresse att delta, skicka ett mail med ditt namn och kontaktuppgifter till prednisolonstudien@uu.se så hör vi av oss.

Kontaktinformation

Huvudansvarig forskare för studien är Mats Hansson, seniorprofessor i biomedicinsk etik.

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Box 564, 751 22 Uppsala

Mats G. Hansson, Seniorprofessor i biomedicinsk etik

Telefon: 0763-412050
E-post: mats.hansson@crb.uu.se www.crb.uu.se

Erica Sundell, Forskningsassistent:

Telefon: 0734-697460
E-post: erica.sundell@crb.uu.se

Vill du bli kontaktad angående studien?


Kontaktuppgifter samverkansparter

Jenny Svedenkrans, Överläkare i Neonatologi, Barnläkare
ME Neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset
CLINTEC, Enheten för Pediatrik, Karolinska Institutet

E-post: jenny.svedenkrans@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 833 04

Erika Timby, Med. dr, överläkare
Specialistmödravård QA1
Centrum för obstetrik och gynekologi, CFOG
901 85 Umeå

E-post: Erika.timby@regionvasterbotten
Telefon: 090-7850425

Amie Lindberg, Forskningskoordinator
CKB Centrum för Kliniska Barnstudier
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

E-post: amie.lindberg@regionstockholm.se
Telefon: (+46) 8- 123 713 19
Mobil: 0700- 87 94 02

Erika Figaro, Forskningssjuksköterska
Gynekologisk mottagning, QA33
Centrum för gynekologi och obstetrik, CFOG
901 85 Umeå

E-post: Erika.figaro@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 04 99

Karin Backlund, ST-läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Brämhultsvägen 53
50182 Borås

E-post: Karin.Backlund@vgregion.se
Telefon: 033-6162434

Caroline Apell, Forskningskoordinator/FoU-guide
Södra Älvsborgs sjukhus – Forskning, utbildning och innovation/Kunskapscentrum
Forskningsenhet
50182 Borås

E-post: caroline.e.apell@vgregion.se
Telefon: 033-616 3617

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin