Vår styrelse

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är ett fakultetsövergripande centrum som leds av en styrelse som består av representanter från Uppsala universtet. Centret leds av en föreståndare. Vi är administrativt associerade till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten.

  • Stefan Eriksson, Föreståndare
  • Niklas Juth, Forskargruppsledare
  • Anna T. Höglund, Biträdande forskargruppsledare
  • Josepine Fernow, Centrumkoordinator

Styrelsens medlemmar

Vår styrelse håller för närvarande på att tillsättas. När medlemsdetaljerna är klara kommer denna sida att uppdateras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin