Materialmodifiering med jonstrålar

Jonstrålar kan användas på ett flertal olika sätt för att manipulera materialegenskaper. På Tandemlaboratoriet använder vi joner i ett brett spektrum av energier, från låga keV till flera MeV, för många olika tillämpningar.

Om du vill beställa implantationer eller är intresserad av andra tjänster inom jonstrålemodifiering av material (IBMM), kolla gärna här.

keV-jonimplantationer

Vi använder keV-jonimplantationer för att ändra de elektroniska egenskaperna hos material. Det mest framträdande exemplet är åstadkommandet av specifika koncentrationer av dopämnen i halvledare. Denna metod används också för att skapa ohmska kontakter. Jonimplantationer kan även leda till bildning av nanopartiklar med elektroniska eller optiska egenskaper som skiljer sig från det ursprungliga materialet.

Vi utvecklar för närvarande ett nytt jonimplantationssystem med förväntade jonenergier från 0,25–10 keV. Denna lågenergi-jonimplanter (LEION) kommer att användas för dopning av 2D-material.

Svepelektronmikroskopisk bild av ett polyimidprov. Mörka fläckar visar öppningar som orsakats av en jonstråle. Skalan anger 300 nm.

Svepelektronmikroskopisk bild av ett polyimidprov som har bestrålats med syrejoner med en energi på 3,25 MeV

Tillverkning av nanostrukturer

Energiska joner kan skapa nanostrukturer i material, t.ex. porer, upphöjningar eller spår (”ion tracks” på engelska). Vid Tandemlaboratoriet studerar vi bland annat hur keV-joner kan skapa porer i membran för potentiella tillämpningar inom filtrering.

Mycket forskning om nanostrukturbildning har gjorts i energiområdet för GeV-joner. Vi undersöker nu i vilken utsträckning MeV-joner, som kräver mycket mindre acceleratorer och annan instrumentering, kan användas i stället. Som ett exempel har vi använt MeV-joner för att producera etsbara spår i polyimidmembran.

Jonbestrålningar

Förutom exakt skräddarsydda elektroniska och strukturella egenskaper kan jonbestrålning också användas för att framkalla skador. Bestrålning kan amorfisera enkristallina material, vilket exempelvis gör det möjligt för forskare att analysera hur kristallstrukturen återställs. På Tandemlaboratoriet testar vi också strålningshärdigheten hos olika material och komponenter, eftersom jonbestrålning effektivt kan simulera miljöer med hög strålning som rymden eller kärnreaktorer.

Publikationer i urval

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin