Jonstrålebaserad materialforskning

En kvinna sitter framför en datorskärm som visar vetenskapliga data. På väggen bakom henne hänger periodiska systemet.

Vi använder energetiska joner för att noggrant karakterisera materialsammansättning och struktur på nanonivå. Vi kan också skräddarsy materialets egenskaper för att uppnå en önskad funktionalitet.

Vid Tandemlaboratoriet bedriver vi materialforskning inom ett brett spektrum av områden. Vår forskning rör såväl grundläggande forskningsfrågor inom naturvetenskap samt tillämpade ämnen som är relevanta för industri och samhälle. Gemensamt för all vår forskning är användningen av accelererade joner för materialmodifiering och analys. Tre av våra acceleratorer är särskilt avsedda för materialforskningen och täcker ett brett spektrum av energier och tekniker för olika tillämpningar.

Utvecklingen av energimaterial, som solceller och elektro- och fotokroma material samt väteteknologin, drar nytta av laboratoriets avancerade materialanalys. Tandemlaboratoriet deltar även som en nod i fusionsforskningsprogrammet EUROfusion, som finansieras av Europeiska kommissionen.

Olika mekaniska konstruktioner, som motorer, kräver hårda ytbeläggningar vilka också undersöks vid laboratoriet. Tunnfilmselektronik relevant för ett avancerat digitalt samhälle är beroende av acceleratorbaserad materialanalys och materialmodifiering. Jonbestrålningar används både för att testa samt för att utveckla nya elektroniska komponenter. Jonimplantation är dessutom en mångsidig metod för icke-jämviktssyntes som kan skapa materialsystem med nya egenskaper.

Vi arbetar även kontinuerligt med att förbättra och vidareutveckla instrument och metoder som används i vårt laboratorium. För detta ändamål bedriver vi också grundläggande forskning om växelverkan mellan joner och fasta material.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin