Jon Viklund

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Literature and Rhetoric

Telephone:
+46 18 471 29 25, +46 70 425 01 28
E-mail:
Jon.Viklund@littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Head of department at Department of Literature and Rhetoric

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som lektor i retorik och är docent i litteraturvetenskap. För närvarande har jag uppdrag som prefekt för Litteraturvetenskapliga institutionen. Jag deltar som forskare och forskningsledare i projektet Norden og verden som syftar till att stärka retorikkunskaper i gymnasiet, att arrangera talfestivaler i Sverige och Norden, liksom till att bygga upp en databas med svenska tal.

Biography

Presentation

I am Associate Professor in literature, and, since 2016, lecturer in rhetoric at the Department of Literature. In 2004 I defended my dissertation on the Swedish 19th century author C.J.L. Almqvist. My research interests focus on political rhetoric, the history of rhetoric, romantic literature, scholarly editing, and genetic criticism. I am General Secretary of The Swedish Society for Literature (SLS); Editor of Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Since 2017, I have been appointed as Director of Studies for undergraduate education at the department.

Research Interests

Rhetoric, The History of Rhetoric, Romantic Literature, Scholarly Editing, Genetic Criticism, Gunnar Ekelöf, C.J.L. Almqvist

Work in Progress

  • Rhetorization and Derhetorization. Studies in the changing status of rhetoric in Early nineteenth-century Sweden. (book)
  • ”Distant reading and close encounters: How to explore historical attitudes toward rhetoric in very large text collections" (article)
  • ”Play, endogenetics and esthetic textual errors in Gunnar Ekelöf’s ’Klassiskt mästerverk’” (article)
  • “I was only asking! On rhetorical questions and the limits of Swedish political debate” (article)

Publications in Brief

A. Scholarly Books and Articles

”Retorisk kritik – en introduktion”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget 2014

”Kenneth Burke och dramatismen”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget 2014

”Den politiska visionens retorik. Exemplet Sverige – det nya matlandet”, Rhetorica Scandinavica 66/67 (2014)

“August Strindbergs Gesammelte Werke”, Geschichte der Edition in Skandinavien, red. Paula Henrikson & Christian Janss, Berlin: de Gruyter 2013

”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”, Rhetorica Scandinavica 63 (2013) (med Patrik Mehrens)

”Gunnar Ekelöf and the Rustle of Language. Genetic Readings of a Modernist Poetic Œuvre”, Variants 10 (2013)

”Ambivalent Beginnings. Strindberg, the Artist’s Book, and the Foundation of Swedish Material Modernism”, Scandinavian Studies (84) 2012:3

”’Sweden – The New Culinary Nation’? The Rhetoric of National Food Politics”, International Rhetoric Studies, vol 2, ed. Chen Rudong, Bejing: Higher Education Press 2012

”Verkets förvandlingar. Ekelöf, Bergman och den genetiska kritiken”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:1 (med Anna Sofia Rossholm)

”Inledning”, i C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831–1838), red. Jon Viklund, Stockholm 2010

Review: Lois Peters Agnew, Outward Visible Propriety: Stoic Philosophy and Eighteenth-Century British Rhetorics (Columbia, South Carolina: 2008), Rhetorical Review 8:2 (2010)

Review: Eva Hættner Aurelius, Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg (Göteborg/Stockholm 2010), Samlaren (131) 2010

“Modernism i rörelse. Harry Martinson och den poetiska processen”, Samlaren (129) 2008

“Persuasion in Swedish Nineteenth-Century Fiction. C. J. L. Almqvist and the Rhetorical Situation”, Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, ed. by Pernille Harsting and Jon Viklund, Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH) 2008

”Läsarens plats i den svenska romantikens estetiska diskussion. Tankar om litteraturens publik hos Atterbom och Almqvist”, Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog, red. Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann, Göteborg: Makadam 2008

”Det retoriska maskineriet Det går an. C.J.L. Almqvist och det ideala övertygandets teknik”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1–2

Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815–1851, Almqviststudier 4 (diss.), Hedemora 2004

”Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist’s ’The Idea of History’ (1819)”, Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, 1 (ed. P. Harsting & S. Ekman), Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH) 2002

”Inledning”, i C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, Stockholm 2002

”Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden”, Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren, red. Lars Burman, Almqviststudier 3, Hedemora: Gidlunds 2001

”Färg, bild och seende i romantiken – exemplet C.J.L. Almqvist”, Slöja och spegel – Romantikens former (red. Jan Arnald m.fl.), Aiolos (14–15) 2000

B. Books Edited

Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (Ödåkra 2014)

C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831–1838), red. Jon Viklund, Stockholm 2010

Dramatikern Almqvist, red. Anders Burman, Roland Lysell & Jon Viklund, Almqviststudier 5, Hedemora: Gidlunds 2010

Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell, red. O. Fischer, C. Franzén, P. Henrikson, M. Pirholt, C. Sjöholm, J. Staberg och J. Viklund, Stockholm: Aiolos 2008

Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, ed. by Pernille Harsting and Jon Viklund, Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH), 2008

C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, Stockholm 2002

Jon Viklund

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin