Marie Lange

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

F.D i kostvetenskap och leg. lärare i hem och konsumentkunskap för grundskolans senare år

Undervisar blivande lärare inom området hem- och konsumentkunskap. Kursansvarig för kurser inom hem- och konsumentkunskap samt inom Kostvetarprogrammet.

Mitt forskningsområde handlar om lärande och kommunikation kring mat och då speciellt kring säker mathantering inom känsliga grupper.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin