Maria Rasmusson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 33
Mobile phone:
+46 70 167 98 94
E-mail:
maria.rasmusson@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala
ORCID:
0000-0002-3241-967X

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och har undervisat i flera av lärarutbildningarnas kurser. Är nu ansvarig för kurser som behandlar bedömning, omdömen och betygsättning. Disputerade 2015 med en avhandling som heter Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskar just nu om funktionellt skrivande i de tidiga skolåren.

Keywords

  • flerspråkighet
  • interkulturalitet
  • kvantitativa analyser
  • literacy
  • läsförståelse
  • storskaliga undersökningar

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Maria Rasmusson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin