Maria Rasmusson

ORCID:
0000-0002-3241-967X

Kort presentation

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och har undervisat i flera av lärarutbildningarnas kurser. Är nu ansvarig för kurser som behandlar bedömning, omdömen och betygsättning. Disputerade 2015 med en avhandling som heter Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskar just nu om funktionellt skrivande i de tidiga skolåren.

Nyckelord

  • flerspråkighet
  • interkulturalitet
  • kvantitativa analyser
  • literacy
  • läsförståelse
  • storskaliga undersökningar

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Maria Rasmusson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin