Hära Haltorp

PhD student at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 63 54
E-mail:
hara.haltorp@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala
ORCID:
0000-0001-5344-2716

Short presentation

Interested in issues related to teaching, meaning-making, history teaching and gender

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med ett avhandlingsprojekt som rör historieundervisning och specifikt hur sexualitet, relationer och normer behandlas i historieämnet. Min etikprövning godkändes i januari 2021, data samlades in via observationer och intervjuer på gymnasieskolor i Sverige under vår- och höstterminen 2021. Syftet är att undersöka meningsskapande i historieklassrummet om normer om sexualitet och samlevnadsrelationer.

Hära Haltorp

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin