Henrik Sjöstrand

Senior Lecturer/Associate Professor at Institutionen för fysik och astronomi; Tillämpad kärnfysik

Telephone:
+46 18 471 33 29, +46 70 167 91 32
Mobile phone:
+46 73 313 04 66
E-mail:
henrik.sjostrand@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Programansvarig för Energisystemprogrammet. (www.energisystem.nu)

Forskar inom kärndata och dess tillämpningar så som kärnkraft och fusion.

Undervisar inom kärkraft och Monte Carlo metoder.

Keywords

  • nuclear data
  • nuclear engineering
  • nuclear physics
  • sustainable development
  • uncertainty quantification

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Conferences

Reports

Other

Henrik Sjöstrand

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin