Åse Hedemark

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of ALM

Telephone:
+46 18 471 25 98
E-mail:
Ase.Hedemark@abm.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postal address:
Box 625
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för ABM. Jag är också vetenskaplig ledare för forskningsnoden Kultur - demokrati- medborgarskap som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt på hist. fil. fakulteten. Mitt forskningsintresse berör till stora delar folkbibliotek både som verksamhet och institution.Jag har också i både forsknings- och undervisningssammanhang studerat användare av olika informationsförmedlande tjänster såsom bibliotek.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Åse Hedemark

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin