Alexandra Borg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 64 87
E-mail:
alexandra.borg@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min forskning riktar jag strålkastarljuset mot digitaliseringens inverkan på och konsekvenser för Bokens samhälle. Min senaste publikation, Strindbergs lilla röda, gjord i samarbete med Nina Ulmaja, Augustprisnominerades i kategorin Årets Fackbok 2019. Jag ingår i forskargruppen WeStAc, ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989” samt är affilierad forskare vid Center for Arts, Business & Culture (ABC), Stockholm School of Economics.

Keywords

 • academic writing
 • akademiskt skrivande
 • audiobooks
 • bokhistoria
 • bokmarknad
 • bokmarknadens digitalisering
 • bookhistory
 • digital humaniora
 • digital humanities
 • digital litteratur
 • digital läsning
 • e-books
 • e-böcker
 • flexit
 • förlagsstudier
 • grafisk design
 • ljudböcker
 • lässtrategier
 • modernism
 • populärvetenskapligt skrivande
 • professionelt skrivande
 • publishing studies
 • röda rummet
 • samhällets digitalisering
 • the intersection of literature and technology in a digital age

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Akademisk utbildning

• Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2011.

• Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2007.

• Fil. mag. i litteraturvetenskap och idéhistoria, Uppsala universitet 2005.

• Fil. kand. i nordiska språk och idéhistoria, Uppsala universitet 2002.

Anställningar

 • Pågående, sedan 1 februari 2019: Lektor i nordiska språk, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk/Språkverkstaden. Handledning och undervisning i akademiskt och populärvetenskapligt skrivande.
 • Vik. lektor i nordiska språk, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk/Språkverkstaden. Handledning och undervisning i akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, 1 juli 2018–31 januari 2019.
 • Vik. lektor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Undervisade på institutionens förlagskurser, teori- och metodkursen för uppsatsstuderande samt litterär och retorisk kommunikation, 1 mars 2015–30 juni 2018.
 • Postdoc: Flexitforskare, Riksbankens Jubileumsfond/Bonnierförlagen, 1 mars 2012–28 februari 2015.
 • Forskningsvistelse, New York Public Library’s Digital Lab, Wennergren-stiftelsen, våren 2013.
 • Post doc., Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet, 1 juli 2011–28 februari 2012.
 • Vik. lektor, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Undervisade i estetik och tolkningsteori, 1 september– 30 oktober 2011.
 • Forskningsvistelse, Institutt for litteratur, områdesstudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, 1 januari–30 juni 2007.
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold/Kulturakademien. Undervisade i filosofi, idéhistoria och kulturteori, 1 augusti 2008–30 maj 2009.
 • Forskarutbildningen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1 september 2005–31 december 2010.

Samverkan

Jag intresserar mig mycket för forskningskommunikation och vinnlägger mig om att popularisera min forskning för att nå ut med den till det omgivande samhället. Jag har hållit ett femtiotal föreläsningar i offentliga sammanhang och medverkat i en rad intervjuer och podcasts samt skrivit för Svenska Dagbladet, Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap och Dagens Nyheter; tidigare var jag även knuten till Upsala Nya Tidnings kulturredaktion. Några av mina senaste artiklar är: "Om hanteringen av väggohyra", i Essä nr 6, Om Dan Anderssons död; "En fantasi bildad av två motsater som möts: Om regnbågar", Under strecket, Svenska Dagbladet, 29 maj 2020; "Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen”, Respons, maj 2020; ”Ocean Vuong. En litterär sensation för vår tid”, Dagens Nyheter, 23 november 2019; ”Bildningskultur i det lilla formatet på snabb framväxt”, Respons, oktober 2019 och ”Vi är inte färdiga med skrivstilen på länge”, Under strecket, Svenska Dagbladet, 16 februari 2019; ”Tunga tankar, lätta vågor”, Respons, oktober 2018.

Undervisning

Jag har varit verksam som lärare vid flera högskolor och universitet, nationellt som internationellt. Jag har undervisat på grund- och avancerad nivå i en rad ämnen, främst litteraturvetenskap, retorik, estetik, idé- och lärdomshistoria samt akademiskt och populärvetenskapligt skrivande. Uppdragen har omfattat administration, planering och kursutveckling, examinationsformsutveckling, lärarsamarbeten, lärarutbyten, seminarieledning, föreläsningar, handledning och examination.

Förutom att ge en årlig kurs i populärvetenskapligt skrivande på masternivå är jag verksam vid Språkverkstaden, enhet som ger studenter, doktorander och lärare vid Uppsala universitet vägledning och stöd i vetenskaplig kommunikation/akademisk litteracitet. Under hösten 2020 kommer jag att ansvara för de praktiska momenten på kursen Professionellt skrivande, som ges vid Institutionen för nordiska språk. Under 2017 jag ansvarig lärare för kurserna i Förlagsstudier vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Research

Min forskning placerar sig i gränslandet mellan estetik, litteraturvetenskap och medievetenskap. Jag intresserar mig framför allt för digitaliseringens inverkan på vår litterära och bokliga kultur. I flera artiklar har jag studerat hur övergången från en tryckkultur till en digital kultur påverkar hur texter produceras, distribueras och konsumeras(framväxten av nya digitala affärsmodeller, läsgemenskaper och textmaterialiteter).

Jag ingår i en forskargrupp som under professor Pelle Snickars ledning organiserat sig i projektet WeStAc, ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989”. Projektet, som är knutet till Kungliga biblioteket, har ett tvådelat syfte: att etablera system och rutiner för att digitalisera och kurera stora textmaterial som möter de krav som digital forskning ställer, samt att kartlägga diskursiva mönster i välfärdsårens texter. WeStAc kommer att arbete med tre massiva dataset: ”politik” – 3 100 SOUer och allt riksdagsmaterial mellan 1945 och 1989; ”media” – två dagstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter från samma period, och ”kultur” – kulturtidskriften Bonniers Litterära Magasin (BLM) samt alla svenska romaner som publicerades under perioden, närmare 22 000 titlar.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Alexandra Borg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin