Lena Gunningberg

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är professor i vårdvetenskap och har tidigare haft min kliniska tjänstgöring som vårdutvecklare på vårdkvalitetsenheten vid Akademiska sjukhuset. Min forskning handlar om patientsäkerhet med fokus på trycksårsprevention. Specifika uppdrag har varit:

- Vetenskapligt råd för Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)

- Expertgrupp Sveriges Kommuner och Regioner (trycksår) (www.skr.se)

- Styrelsemedlem i European Pressure Ulcer Advisory Panel (www.epuap. org)

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Conferences

Lena Gunningberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin