Lena Gunningberg

Kort presentation

Jag är professor i vårdvetenskap och har tidigare haft min kliniska tjänstgöring som vårdutvecklare på vårdkvalitetsenheten vid Akademiska sjukhuset. Min forskning handlar om patientsäkerhet med fokus på trycksårsprevention. Specifika uppdrag har varit:

- Vetenskapligt råd för Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)

- Expertgrupp Sveriges Kommuner och Regioner (trycksår) (www.skr.se)

- Styrelsemedlem i European Pressure Ulcer Advisory Panel (www.epuap. org)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Lena Gunningberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin