Ann-Carita Evaldsson

Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 16 66
Mobile phone:
+46 70 425 01 11
E-mail:
ann-carita.evaldsson@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i pedagogik, FD och docent tema Kommunikation

Forskning om barns interaktion, identitetsarbete (genus, klass, etnicitet) och språksocialisation i mångkulturella och flerspråkiga miljöer (fritidshem, skola, särskilda undervisningsgrupper, hem). Etnografiska studier med utgångspunkt i språksocialisationsansats, feministisk teori, etnometodologi och samtalsanalys (CA).

Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som interaktionella praktiker)

Keywords

  • barn och familj
  • barns rättigheter
  • etnografi
  • flerspråkighet
  • identity
  • språkets performativitet

Biography

My areas of research specialization comprise the broader fields of children's interaction and peer language socialization, identity-work. multilingualism, affect and morality as socially situated and locally constituted phenomena embedded in cultural practices. I have carried out videoethnographic research across educational settings (school, preschool, leisure-time program, special needs practices) with a focus on children's peer group interactions and adult-child interaction.

My research can be organized in three interrelated subfields:

1a) From a peer language socialization approach, examining children's identity-work (gender, ethnicity, class, disability, age) in their social and cultural contexts 1b) children's interactional practices (i.e. play and games, multilingualism, bulling, disputes, gossip, story telling, moral account-work) and language socialisation in multiethnic peer groups

2) Pedagogical discourse, affect and moral order and heteroglossic practices and multilingualism as an integral part of children's peer culture and adult-child interaction

3) Methodological interests in studies of talk-and bodies-in-interaction, everyday language practices, combining a language socialization approach, ethnography with conversation analysis and ethnomethodology

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsmiljö

Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Studies in Childhood, Learning, and Identites as Interactional Practices, CLIP

Pågående forskningsprojekt

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper. 2012-2016 Vetenskapsrådet, Vetenskaplig ledare: E.Hjörne, Medsökande Ann-Carita Evaldsson, Johanna Svahn, Claes Nilholm

Elevhälsoarbete i praktiken - att förebygga problem och skapa förutsättningar för god omsorg och rätt stöd. 2016-2018. Fortes. Vetenskaplig ledare Eva Hjörne. Medsökande Ann-Carita Evaldsson

Talking and texting on the move: Explorig children's media literacy practices in peer groups 2015-2018. Finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Vetenskaplig ledare Helen Melander. Medsökande Ann-Carita Evaldsson, Pål Aarsand

Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en förskolepedagogik 2016-2019. Finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare Katarina Gustafson, Medsökande

Mobility, informal learning and citizenship in the mobile preschool 2016-2018. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Vetenskaplig ledare Danielle van der Burgt, Medsökande

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Ann-Carita Evaldsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin