Linus Johnsson

Short presentation

Linus Johnsson is a medical doctor, resident of family medicine, and bioethicist. His doctoral thesis investigated trust in biobank research. His current main project is "GPs conceptions of quality in family medicine: a Grounded Theory project" which he conducts together with Lena Nordgren. Linus Johnsson also supervises medical students. He is a member of the Standing Committee for Quality Improvement and Patient Safety of the Swedish College of General Practice (SFAM-Q) since March 2014.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie

Projektet bedrivs tillsammans med Lena Nordgren (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-339).

Syftet med detta projekt är att utveckla en teori om kvalitet bestående av ett klarläggande av kvalitetsbegreppet ur allmänläkarens perspektiv samt en empirisk redogörelse för vilka utmaningar allmänläkare möter när de söker skapa kvalitet i sitt arbete och hur de löser dessa.

Datagenerering sker genom ostrukturerade djupintervjuer med allmänläkare och observationer av deras interaktioner med patienter, medarbetare och andra aktörer. I enlighet med Grounded Theory-metodologin sker datagenerering, analys och teoriutveckling parallellt och iterativt. Deltagarna rekryteras genom olika allmänläkarnätverk. Vi närmar oss först de deltagare och kontexter som har störst potential att generera rika beskrivningar, för att senare rikta oss mot dem som bäst täcker in luckor i den framväxande teorin.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Linus Johnsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin