Linus Johnsson

Akademiska meriter:
leg läkare/MD

Kort presentation

Linus Johnsson är läkare och bioetiker. Hans doktorsavhandling handlade om förtroende för biobanksforskning. För närvarande arbetar han med projektet "Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie" tillsammans med Lena Nordgren. Linus Johnsson arbetar även kliniskt som ST-läkare i allmänmedicin och handleder läkarstudenter.

Forskning

Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie

Projektet bedrivs tillsammans med Lena Nordgren (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-339).

Syftet med detta projekt är att utveckla en teori om kvalitet bestående av ett klarläggande av kvalitetsbegreppet ur allmänläkarens perspektiv samt en empirisk redogörelse för vilka utmaningar allmänläkare möter när de söker skapa kvalitet i sitt arbete och hur de löser dessa.

Datagenerering sker genom ostrukturerade djupintervjuer med allmänläkare och observationer av deras interaktioner med patienter, medarbetare och andra aktörer. I enlighet med Grounded Theory-metodologin sker datagenerering, analys och teoriutveckling parallellt och iterativt. Deltagarna rekryteras genom olika allmänläkarnätverk. Vi närmar oss först de deltagare och kontexter som har störst potential att generera rika beskrivningar, för att senare rikta oss mot dem som bäst täcker in luckor i den framväxande teorin.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Linus Johnsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin