23.4 Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Föreståndare: Petri Olivius, 070-602 33 45 petri.olivius@regionsormland.se

Forskningsadministratör: Pernilla Larsson, 016-10 54 01, pernilla.larsson@regionsormland.se

E-post:
centrumforkliniskforskning@regionsormland.se
Postadress:
Centrum för klinisk forskning
Sveavägen entré 9
631 88 ESKILSTUNA
Prefekt:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin