Magdalena Cedering

Project manager at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 93
Mobile phone:
+46 70 167 96 86
E-mail:
magdalena.cedering@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är kring skolnedläggningsprocesser. Med ett särskilt fokus på landsbygd och hur barnfamiljers vardagliga pussel kan förändras när byskolor läggs ner samt koppling mellan skolnedläggning och förändrad lokal identitet. Min forskning har sin utgångspunkt i tid och rum för att visa på samspelet mellan politiska beslut och individers vardagsliv. Ett annat intresse rör barns platsanvändning, särskilt genom att arbeta med visuella kartografiska metoder.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Magdalena Cedering

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin