Magdalena Cedering

Kort presentation

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är kring skolnedläggningsprocesser. Med ett särskilt fokus på landsbygd och hur barnfamiljers vardagliga pussel kan förändras när byskolor läggs ner samt koppling mellan skolnedläggning och förändrad lokal identitet. Min forskning har sin utgångspunkt i tid och rum för att visa på samspelet mellan politiska beslut och individers vardagsliv. Ett annat intresse rör barns platsanvändning, särskilt genom att arbeta med visuella kartografiska metoder.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Magdalena Cedering

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin