Per Hansson

Professor at Department of Education

Telephone:
+46 70 610 32 30, +46 18 471 22 98
Mobile phone:
+46 70 610 32 30
E-mail:
per.hansson@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

Per Hansson is senior professor in education with a specialization in organization and leadership. In his research, he has worked with organizational and management issues as well as gender issues, oversight and control. He has primarily done research on the Church of Sweden and on schools.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

De senaste åren har jag arbetat inom två områden: arbetsmiljö och hälsa i religiösa samfund. detta har skett i två projekt: RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa (Arbets- och miljömedicin vid Universitetsjukhuset i Örebro) samt Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan. Påverkan på arbetsmiljö och hälsa (Svenska kyrkans akademikerförbund).

Det andra området jag arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Mitt empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Per Hansson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin