Lena Olsen

Professor Professor emer. at Department of Law; Guests and Others

Telephone:
+46 18 471 20 34
Mobile phone:
+46 73 396 20 85
E-mail:
Lena.Olsen@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA
Available:
mottagn. efter överenskommelse per tel.

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan år 2005. Har sedan ett antal år särskilt forskat kring konsumtionsrätt, elektronisk kommunikation via nät och tjänster, via medier samt avtal.


Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.


Interna och externa uppdrag
Ordförande för Uppsala universitets stipendienämnd (2007-2010)
Ledamot i Uppsala universitets stipendienämnd (1998-2007).
Projektledare för forskningsprogrammet Barn som aktörer 1999-2009.
Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi 2007-2009
Ledamot i the Advisory Board, European Review of Private Law (1998-2003)
Ledamot i FRN:s program för Konsumentforskning (ht 1997-2000).
Expert i utredningen rörande konsumenträttigheter i informationssamhället (1998-1999).
Diverse utbildningsuppdrag och konsultuppdrag.

Intresseområden
Avtals- och kontraktsrätt inom informations- och kommunikationsteknik
Konsumtionsrättsliga frågor, särskilt barns ställning.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Lena Olsen

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin