Lena Olsen

Professor emer. i civilrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 20 34
Mobiltelefon:
073-396 20 85
E-post:
Lena.Olsen@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. efter överenskommelse per tel.
Akademiska meriter:
JD, docent

Kort presentation

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan år 2005. Har sedan ett antal år särskilt forskat kring konsumtionsrätt, elektronisk kommunikation via nät och tjänster, via medier samt avtal.


Biografi


Interna och externa uppdrag
Ordförande för Uppsala universitets stipendienämnd (2007-2010)
Ledamot i Uppsala universitets stipendienämnd (1998-2007).
Projektledare för forskningsprogrammet Barn som aktörer 1999-2009.
Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi 2007-2009
Ledamot i the Advisory Board, European Review of Private Law (1998-2003)
Ledamot i FRN:s program för Konsumentforskning (ht 1997-2000).
Expert i utredningen rörande konsumenträttigheter i informationssamhället (1998-1999).
Diverse utbildningsuppdrag och konsultuppdrag.

Intresseområden
Avtals- och kontraktsrätt inom informations- och kommunikationsteknik
Konsumtionsrättsliga frågor, särskilt barns ställning.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Lena Olsen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin