About The Department of Literature and Rhetoric

Bilden är ett fotografi av AnnaKarin Kriström. AnnaKarin arbetade tidigare som adminstratör vid institutionen. Hennes verk syns också på hemsidans förstasida. Fotograf är Simon Kriström.

Om oss

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik har idag ett fyrtiotal anställda samt ett antal forskare som knyter sig till institutionen. Våra lokaler ligger i gamla Fysikum i Engelska parken. Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för lärare, administrativ personal och studenter. Vid institutionen finns en Lika villkors- och arbetsmiljökommitté (LVAK).

Institutionen ger en grundutbildning med ett Litteraturvetarprogram och ett Retorikprogram. Vi ger också ett masterprogram i respektive ämnen, och inom litteraturvetenskap finns möjligheten att specialisera sig på förlagskunskap. Vi medverkar också i ämneslärarutbildningen i svenska och i ett internationellt program i skandinavistik.

Vi bedriver forskning inom såväl litteraturvetenskap som retorik, med en forskarutbildning i båda ämnena. Institutionen har en särskild avdelning för litteratursociologi. Läs mer om forskningsområden och projekt [länka]. Medarbetarna presenteras på personliga sidor.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin