Retorikprogrammet

180 hp

På Retorikprogrammet studerar du hur kommunikation använts för att påverka såväl historiskt som i modern tid. Du lär dig förstå och tolka propaganda, underhållning, reklam, berättelser och politiska diskussioner. Du får undersöka vilka effekter deras utformning kan ha på mottagarna och hur dessa effekter i sin tur kan förstås ur etiska, politiska, kulturella och estetiska perspektiv. Inom programmet kan du fördjupa dig inom ett av tre områden – kommunikation, kulturteori eller förlagskunskap.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Retorikprogrammet ger dig redskap för att reflektera över och analysera politisk och kulturell kommunikation. Du kommer att få träna din egen förmåga att skriva och tala effektivt och med klarhet. Vid programmet får du möjlighet att själv styra din studiegång genom att fördjupa dig inom en av tre inriktningar: Kommunikation, Kulturteori, Förlag.

I inriktningen Kommunikation lär du dig hur kommunikation i både traditionella och digitala medier präglar vår samtid. Du studerar propagandans historia och mediernas retorik och du får också öva dig i att skriva kritik.

Väljer du Kulturteori fördjupar du dig främst i teorier om texter och hur de kan tolkas, samt teorier om de villkor som påverkar talande och skrivande.

I inriktningen Förlag studerar du bokbranschen med fokus på förlagens verksamhet, bland annat redaktionell praktik, marknadsföring, författares villkor och materiella förutsättningar kring publiceringen av litteratur.

Utbildningen ger dig

 • förmåga att delta i såväl kulturell som politisk debatt
 • ökad anställningsbarhet genom möjligheten till profilering
 • goda möjligheter till praktik inom kultur och kommunikationssektorn.

Avdelningen för retorik i Uppsala är Sveriges ledande retorikmiljö vad gäller såväl utbildning som forskning och som programstudent har du platsgaranti på övriga grundkurser i litteraturvetenskap. Programmet ger också goda möjligheter till utlandsstudier.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med retorik som huvudområde.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier med retorik som huvudområde. De två första terminerna ägnar du åt kurserna Retorik A och B där du studerar både den klassiska och moderna retoriken, liksom särskilda ämnen som retorisk analys, politisk retorik och kampanjretorik. Kurserna innehåller också praktiska inslag som skriv- och talövningar.

Under de två följande terminerna studerar du valbara kurser inom profilområdena kommunikation, kulturteori och förlag, där du särskilt väljer ett av dem att fördjupa dig i.

På den fjärde terminen kan du välja att läsa en kurs inom valfritt biområde. Om du vill kan du göra praktik. Praktikplatsen - exempelvis hos en PR-byrå, ett förlag eller en ideell intresseorganisation - söker du själv med stöd av institutionen. I anknytning till praktiken skrivs ett projektarbete då du fördjupar dig i ett retoriskt problem som aktualiseras i praktikarbetet.

Termin fem är en breddningstermin då du antingen väljer en A-kurs inom valfritt biområde eller fortsätter med B-kursen inom biämnet som du påbörjade termin fyra. Här kan du också välja att studera en termin utomlands.

Den sista terminen skriver du ditt examensarbete och läser fördjupningskurser inom retorik.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Retorik A, 30 hp

Termin 2

 • Retorik B, 30 hp

Termin 3

 • Introduktionskurser till de olika profilområdena, sammanlagt 22,5 hp
 • Fördjupningsarbete inom ett valt profilområde, 7,5 hp

Termin 4

 • Fördjupningskurs inom ditt valda profilområde, 7,5 hp
 • Praktik, 15 hp
 • Projektarbete, 7,5 hp

eller

 • A-kurs inom valfritt biområde, 30 hp

Termin 5

 • A-kurs eller B-kurs inom valfritt biområde, 30 hp

eller

 • Utlandsstudier, 30 hp

Termin 6

 • Examensarbete i retorik, 15 hp
 • Teori- och metodkurs, 7,5 hp
 • En valbar kurs, 7,5 hp

Studera utomlands

Programmet ger också goda möjligheter till utlandsstudier och Uppsala universitet har avtal med ett stort antal universitet i hela världen varav ett 40-tal universitet i Europa. Tidigare har studenter vid institutionen förlagt sina studier till exempelvis Sorbonne, Paris, och University of Cape Coast, Ghana. Utlandsstudier sker under den femte terminen.

Utbildningen ges i Uppsala och undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. På seminarier diskuteras facktexter i relation till retoriska uttryck och verkningsmedel och vi försöker gemensamt komma fram till en djupare förståelse av hur påverkan går till. Du kommer också att arbeta tillsammans med andra studenter i särskilda studiegrupper.

Under hela programmet får du träna dina färdigheter att muntligt och skriftligt argumentera effektivt och på ett välgrundat sätt. Du tränar din förmåga att skriva vetenskapliga texter redan från första terminen, framför allt genom uppsatser, men examensarbetet som skrivs under sista terminen är det mest omfattande. Du får öva på talskrivning och textredigering, men också arbeta med moderna medier som podcast och visuell marknadsföring i digitala medier.

Kurserna tenterar du vanligen genom dels skrivuppgifter, i sal eller hemma, dels genomförande av de praktiska momenten. Även muntlig examination förekommer.

Undervisningen sker på svenska, men vissa kurser kan ges på engelska. Kurslitteraturen är i regel på svenska och engelska.

Utbildningen förbereder dig för yrken som ställer krav på din förmåga att analysera, kritiskt granska och kommunicera. Detta är förmågor som många arbetsgivare efterfrågar. Dina framtida arbetsgivare kan finnas inom till exempel universitetsvärlden, kommunikationssektorn, utredningsväsendet, förlags- eller kultursektorn eller inom kritik och opinionsbildning, i Sverige och internationellt. Efter programmet är du väl förberedd inför yrken så som:

 • talskrivare
 • redaktör
 • forskare
 • konsult
 • kommunikationsrådgivare
 • föreläsare
 • informatör
 • utredare.

Läs intervjuer med tidigare studenter i retorik, där de berättar om vad som hände efter deras studier. Du har också möjlighet att fortsätta att läsa retorik inom Masterprogrammet i retorik. Vi erbjuder även forskarutbildning i ämnet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin