Gender Research B

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 5GN005

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena, att skriva B-uppsats i genusvetenskap, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin