Leadership and Communication

5 credits

Reading list, Bachelor's level, 1TG235

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Heide, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte, Kommunikation i organisationer, 3 uppl., Liber, 2021Compulsory
  • Nilsson, Björn; Waldemarson, Anna-Karin, Kommunikation: samspel mellan människor, 4 ., [omarb.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016Compulsory
  • Ytterligare material om ca 200 sidor tillkommer., Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknikCompulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin