Social Work and Domestic Violence: Different Perspectives

6 credits

Reading list, Bachelor's level, 2SC183

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Franzén, A.; Gottzén, L., Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt, Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning (rapport 2020:2). s.1-17., 2020
  • Gavell Frenzel, Anna, Brott i nära relationer: en nationell kartläggning, Stockholm, Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014
  • Lundgren, Eva, Våldets normalisering och andra våldsförståelser, Stockholm, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012
  • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin