Introduction to Scientific Computing

5 credits

Reading list, Bachelor's level, 1TD342

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Föreläsningsanteckningar och webbaserat material, Institutionen för informationsteknologi

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin