Gender Research C

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 5GN006

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena, Att skriva examensarbete vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin